Դիմորդ

 

Կրթության մասին վկայականի բնագիրը, կամ տեղեկանք տնօրենից,

4 լուսանկար 3×4 չափի,

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (իսկականը և պատճեն):

Զինհաշվառման գրքույկ (իսկականը և պատճեն),

Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին, պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված դիմորդները ներկայացնում են տեղեկանք զինկոմիսարիատից, ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,

Դիմումը տեղում լրացվում է !

Ծանոթանալ պայմանագրին !

Բեռնել պայմանագիրը

 

 

2022-2023 Ուսումնական տարի

9 ամյա բաժին 140,000 ՀՀ դրամ

Դեղագործություն 140,000 ՀՀ դրամ

Քույրական գործ 160,000 ՀՀ դրամ

Բուժական կոսմետոլոգիա 140,000 ՀՀ դրամ

Գրադարանային գործ 130,000 ՀՀ դրամ

ՎԲՀՔ-ն տալիս է հնարավորություն իր ուսանողին օգտվելու արտոնություններից և զեղչերից։

-Միևնույն ընտանիքից երկու և ավել երեխաների ուսանելու դեպքում, գործում է 10 % զեղչ

-Առանց ծնողական խնամքի մնացած կամ նրանց թվին պատկանող անձանց՝

-Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների դեպքում,գործում է 10% զեղչ:

-Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների դեպքում, գործում է 20% զեղչ:

-Ուսման ընթացքում, մրցույթներին և կազմակերպվող բազմաբնույթ միջոցառումներին ակտիվ մասնակցության դեպքում։

-1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձանց, 10% զեղչ:

-2020 թվականից շարունակ զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, 10% զեղչ:

-Գործում են նաև այլ արտոնություններ:

Հիշեցնենք, որ այս արտոնությունները տրամադրում է ՎԲՀՔ-ն՝ իր սեփական միջոցներով!