Մեր մասին

Ծանոթություն մեզ հետ

Picture

ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԲԺՇԿԱ-ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (այուհետ՝ ՎԲՀՔ) համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով օտարերկրյա ներդրումով մեկ անձի կողմից հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ: ՎԲՀՔ-ն հիմնադրել է Նիկողոս Գևորգի Գասպարյանը 2012թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ առողջապահության նախարարության աջակցությամբ։ 2014թ. օգոստոսի 22-ին ՎԲՀՔ-ը վերաձևակերպվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից:
Քոլեջի հիմնական նպատակն է՝ իրականացնել միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր`

  • Քույրական գործ
  • Դեղագործություն
  • Բուժական կոսմետոլոգիա
  • Գրադարանային գործ

Նկատի ունենալով, որ ք. Վարդենիսն սահմանամերձ է և՛ ադրբեջանից բռնագաղթաց, և՛ բնակեցված փախստականերով, անհրաժեշտություն առաջացավ գյուղերը ապահովվել միջին մասնագիտական կադրերով: Միաժամանակ քոլեջի շրջանավարտները իրավունք ունեն ուսումն շարունակելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Մինչև 2019թ. քոլեջն շրջանավարտներին տալիս էր ոչ պետական նմուշի դիպլոմ:
2019թ. հունվարից քոլեջն դիմել է մասնագիտական կրթության որակի ապահովվման ազգային կենտրոն հիմնադրամին, ինստուցիոնալ հավաստագիր ստանալու համար։ 2020թ. դեկտեմբերի 24-ին ՎԲՀՔ-ը ստացավ ինստուցիոնալ հավատարմագիր, որի արդյունքում 2020թ.-ից շրջանավարտներն ստացան պետական նմուշի դիպլոմ։
Քոլեջը իր շահակիցների հետ հետադարձ կապը և հաշվետվողականույթունը ապահովում է՝

  • mhcv.am պաշտոնական կայքի
  • Ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի
  • Էլ. Փոստի միջոցով

Հիմնադիր և գործադիր տնօրեն՝ Նիկողոս Գևորգի Գասպարյան

Կարգեր և կանոնակարգեր

Հայտարարություններ

Մեր ապագա մասնագետները

Ուղարկեք մեզ նամակ