🩺Ավարտվեց մեր «Քույրական գործ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկ պարապմունքները Վարդենիս ԲԿ-ում։

🩺Ավարտվեց մեր «Քույրական գործ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկ պարապմունքները Վարդենիս ԲԿ-ում։
🩺Ավարտվեց մեր «Քույրական գործ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկ պարապմունքները Վարդենիս ԲԿ-ում։
Նրանք այս անգամ ամրապնդեցին իրենց ստացած տեսական գիտելիքները որոնք ստացել էին քոլեջում և ձեռք բերեցին գործնական մի շարք հմտություններ։