🩸Սրսկման կատարման տեսակները և տեխնիկան։

🩸Սրսկման կատարման տեսակները և տեխնիկան։
Ս/թ. մարտի 31-ին «Դեղագործություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները 🩺Կլինիկական պաթոլոգիա առարկայի շրջանակներում իրականացրեցին գործնական աշխատանք։
🩸Սրսկման կատարման տեսակները և տեխնիկան։
Ուսանողները մասնագետի օգնությամբ գործնականորեն ծանոթացան ճնշման չափման ապարատին, կատարեցին ջերմաչափում, ճնշման չափում և սրսկում բժշկական վարժասարքերի վրա 🩺🌡️💉🧪