🧬Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով առարկայի շրջանակներում իրականացվեց գործնական դաս սահիկաշարի կիրառմամբ

🧬Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով առարկայի շրջանակներում իրականացվեց գործնական դաս սահիկաշարի կիրառմամբ
🎦«Քույրական գործ» և «Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսերում 🧬մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով առարկայի շրջանակներում լսարանային գիտելիքները ամրապնդելու համար իրականացվեց գործնական դաս սահիկաշարի կիրառմամբ, թեման էր՝ «Շնչառական համակարգի օրգանների տեղադրությունը, կառուցվածքը, գործառույթները և ախտաբանությունը»։
👩‍🏫Դասը վարեց՝ Հայկանուշ Գասպարյանը։