🧬«Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսում դասի թեման էր՝ «Արյունատար անոթների տեսակները»։

🧬«Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսում դասի թեման էր՝ «Արյունատար անոթների տեսակները»։
🧬«Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսում դասի թեման էր՝ «Արյունատար անոթների տեսակները», որը Հայկանուշ Գասպարյանը իրականացրեց գործնական աշխատանքի տեսքով։
🔬Լուսային մանրադիտակի օգնությամբ ուսանողները դիտեցին պրեպարատներ՝ որոնք վերաբերվում էին զարկերակներին, մազանոթներին և երակներին։ Դասի նպատակն էր՝ ուսանողների ինքնուրույն եզրակացություններ անելը։