🧪⚗️Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողերը պրակտիկայի ժամանակ !

🧪⚗️Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողերը պրակտիկայի ժամանակ !
Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողերը պրակտիկայի ժամանակ պատրաստեցին 🧪Natri Bromidi 2%-200.0 լուծույթ և Anestezini 5%-40.0 ⚗️: Աշխատանքի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել կիրառական հմտություններ, ուսման ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքների ամրապնդումը գործնական աշխատանքների միջոցով։
Պրակտիկայի անմիջական ղեկավար՝ 👩‍🔬 Ն.Ավետիսյան։