🧩Քոլեջի ուսանողները շարունակում են զարգացնել իրենց գործնական հմտությունները, որոնք տեսականորեն ստացել են լսարանում։

🧩Քոլեջի ուսանողները շարունակում են զարգացնել  իրենց գործնական հմտությունները, որոնք տեսականորեն ստացել են լսարանում։
🧩Քոլեջի ուսանողները շարունակում են զարգացնել իրենց գործնական հմտությունները, որոնք տեսականորեն ստացել են լսարանում։
Երեկ «Ֆարմակագնոզիա» առարկայի շրջանակներում ուսանողները սովորեցին գործնականորեն կիրառել 🌿🌼դեղաբուսական հումքի հավաքի կանոնները, բնության պահպանումը՝ դեղաբուսական հումքի հավաքի ընթացքում։
Մանրամասն նկարներում👇։