🤩Այս տարի ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր ուսումնական գործընթաց են անցնում մեր բուժքույրերը

🤩Այս տարի ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր ուսումնական գործընթաց են անցնում մեր բուժքույրերը
🤩Այս տարի ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր ուսումնական գործընթաց են անցնում մեր բուժքույրերը։
💉🩸Քոլեջի դասախոս, բժիշկ-վիրաբույժ՝ Վարդան Ադիլխանյանի ներկայությամբ ուսանողները իրականացնում են միջմկանային և ներերակային ներարկումներ, որոնք կատարվեցին ինչպես մուլյաժների, այնպես էլ կամավոր ուսանողների օգնությամբ։
Դասի նպատակն էր՝ լսարանում ստացած ուսանողների գիտելիքները ամրապնդել գործնական հմտությունների կիրառմամբ, որը իրականացվում է նաև Վարդենիս ԲԿ-ում։