🗺️Ս/Թ նոյեմբերի 10-ին Քոլեջի ուսանողները «Աշխարհագրություն» առարկայի շրջանակներում իրականացրեցին թիմային աշխատանք

🗺️Ս/Թ նոյեմբերի 10-ին Քոլեջի ուսանողները «Աշխարհագրություն» առարկայի շրջանակներում իրականացրեցին թիմային աշխատանք
🗺️Ս/Թ նոյեմբերի 10-ին Քոլեջի հիմնական կրթության 1-ին կուրսի ուսանողները «Աշխարհագրություն» առարկայի շրջանակներում իրականացրեցին թիմային աշխատանք, որի ընթացքում հանձնարարված թեմաների հիման վրա ստեղծվեցին փոքր աշխատանքային խմբեր` ուսումնական առաջադրանքները համատեղ կատարելու համար։ Խմբերից յուրաքանչյուրը հանդես եկավ խմբի անվամբ, տարբերանշանով և
իրենց թեմայի հիման վրա պատրաստած պաստառով։
🔸Խմբային աշխատանքի հիմնական նպատակը ուսանողների մտավոր կարողությունների զարգացումն է, թիմային աշխատանքի, թիմի հանդեպ պատասխանատվության զարգացումը։
Դասախոս՝ Լուսինե Բուդոյան👩‍🏫։