🔸Քոլեջի ուսանողները փորձում են իրենց ստացած տեսական գիտելիքները վերածել գործնական հմտությունների։

🔸Քոլեջի ուսանողները փորձում են իրենց ստացած տեսական գիտելիքները վերածել գործնական հմտությունների։

👋 Քոլեջի ուսանողները այնքան են տարվել իրենց մասնագիտությամբ որ ընդմիջումները անցկացնում են պրակտիկ փորձերով 💉🩸🩺

#ՎԲՀՔ #MHCV