🔸Ս/Թ նոյեմբերի 11-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «ՄԿԾ» վերանայման հանձնաժողովի հերթական նիստը։

🔸Ս/Թ նոյեմբերի 11-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «ՄԿԾ» վերանայման հանձնաժողովի հերթական նիստը։
🔸Կրթության որակի բարելավման, մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման և դասալսումների ընթացքում վերհանված խնդիրների բարելավման համար Ս/Թ նոյեմբերի 11-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «ՄԿԾ» վերանայման հանձնաժողովի հերթական նիստը։
📑Քննարկման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև ՈԱԱ կենտրոնի կողմից կազմված ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նախնական զեկույցին։