🔬Գործնական աշխատանք «Քույրական գործ» 1-ին կուրսում։

🔬Գործնական աշխատանք «Քույրական գործ» 1-ին կուրսում։
🔬Գործնական աշխատանք «Քույրական գործ» 1-ին կուրսում։
🦠Գործնական դասի նպատակն էր՝ ամրապնդել գիտելիքները ոսկրերի կառուցվածքի և աճառային հյուսվածքի մասին։ Ինչպես նաև ուսանողները լուսային մանրադիտակի օգնությամբ դիտեցին համապատասխան պրեպարատներ։