📽️Քոլեջի հիմնական կրթության առաջին կուրսի ուսանողները իրենց դասընթացները անցկացնում են նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

📽️Քոլեջի հիմնական կրթության առաջին կուրսի ուսանողները իրենց դասընթացները անցկացնում են նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

📽️Աննա Յավրյանի օգնությամբ Քոլեջի հիմնական կրթության առաջին կուրսի ուսանողները իրենց «Հայոց լեզվի» և «Հայ գրականության» դասընթացները անցկացնում են նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որը ուսանողների մոտ առաջացնում է հետաքրքրվածություն առարկաների հանդեպ։