📸Հայկանուշ Գասպարյանը «Դեղագործություն» բաժնի 1-ին կուրսում, «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում իրականացրեց գործնական աշխատանք !

📸Հայկանուշ Գասպարյանը «Դեղագործություն» բաժնի 1-ին կուրսում, «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում իրականացրեց գործնական աշխատանք !
📸Հայկանուշ Գասպարյանը «Դեղագործություն» բաժնի 1-ին կուրսում, «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում իրականացրեց գործնական աշխատանք՝ «Բույսերի վեգետատիվ և գեներատիվ օրգանների կառուցվածքը և առանձնահատկությունները» թեմայով։
🌿🍃🌺🎋Դասի նպատակն էր՝ բույսերի օգնությամբ, ուսանողներին ծանոթացնել տարբերակել բույսի վեգետատիվ՝ արմատը, ցողունը, տերևը և գեներատիվ՝ ծաղիկը, պտուղը և սերմը, ինչպես նաև փնջաձև և առանցքային արմատային համակարգերը։