📑ՎԲՀՔ-ում ավարտվեց հիմնական կրթությամբ՝ «Դեղագործություն», «Քույրական գործ» և «Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսերի ավարտական քննությունները:

📑ՎԲՀՔ-ում ավարտվեց հիմնական կրթությամբ՝ «Դեղագործություն», «Քույրական գործ» և «Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսերի ավարտական քննությունները:
📑ՎԲՀՔ-ում ավարտվեց հիմնական կրթությամբ՝ «Դեղագործություն», «Քույրական գործ» և «Բուժական կոսմետոլոգիա» 1-ին կուրսերի ավարտական քննությունները՝
🔸Հանրահաշիվ և երկրաչափություն
🔸Հայոց լեզու և հայ գրականություն
🔸Պատմություն առարկաներից։