📌Դեղագործություն բաժնի ուսանողները, դասախոս՝ Նվարդ Ավետիսյանի անմիջական հսկողությամբ պատրաստեցին հեղուկ դեղաձև🧪։

📌Դեղագործություն բաժնի ուսանողները, դասախոս՝ Նվարդ Ավետիսյանի անմիջական հսկողությամբ պատրաստեցին հեղուկ դեղաձև🧪։

📌Դեղագործություն բաժնի ուսանողները, դասախոս՝ Նվարդ Ավետիսյանի անմիջական հսկողությամբ պատրաստեցին հեղուկ դեղաձև՝ նատրիումի բրոմիդի 2%_100մլ լուծույթ 🧪։ Կատարվեց լուծիչի՝ թորած ջրի չափում, դիսպերս ֆազի կշռում և խառնում։ 📦Իսկ վերջում ուսանողները փաթեթավորեցին և պիտակավորեցին ջրային լուծույթը։