📆Ս/թ. ապրիլի 15-ին ՎԲՀՔ-ի փոխտնօրեն՝ Վ.Գասպարյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցավ քոլեջի կուրսղեկների հետ։

📆Ս/թ. ապրիլի 15-ին ՎԲՀՔ-ի փոխտնօրեն՝ Վ.Գասպարյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցավ քոլեջի կուրսղեկների հետ։
📆Ս/թ. ապրիլի 15-ին ՎԲՀՔ-ի ուսումնական գծով փոխտնօրեն՝ Վ.Գասպարյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցավ քոլեջի կուրսղեկների հետ։
👥Հանդիպման ժամանակ Վ.Գասպարյանը կուրսղեկներին ներկայացրեց նոր աշխատանքային թղթապանակը, որը վերանայվել էր Տնօրենական խորհրդի 2023թ. առաջին նիստում։
Նոր փաթեթի կիրառումը կուրսղեկներին հնարավորություն կտա նոր մեխանիզմներ կիրառել իրենց աշխատանքում, որը կիրականացվի ՊԻԳԲ(պլանավորում/իրականացում/գնահատում/բարելավում) շրջափուլով։