📅Ս/թ. օգոստոսի 20-ին ՎԲՀՔ-ի կողմից կազմակերպվեց վերապատրաստման դասընթաց, քոլեջի նոր մանկավարժների համար։

📅Ս/թ. օգոստոսի 20-ին ՎԲՀՔ-ի կողմից կազմակերպվեց վերապատրաստման դասընթաց, քոլեջի նոր մանկավարժների համար։
📅Ս/թ. օգոստոսի 20-ին Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջի կողմից կազմակերպվեց՝ «Ծանոթացում մոդուլային, կարողություններին միտված ուսուցման առանձնահատկություններին» թեմայով դասընթաց, քոլեջի նոր մանկավարժների համար։
📌Նպատակն էր՝ մասնակիցներին ծանոթացնել քոլեջում իրականացվող մոդուլային ուսանողակենտրոն ուսուցման առանձնահատկություններին։ Դասընթացին մասնակցում էին՝ քոլեջի ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ՝ Վ.Գասպարյանը, մեթոդիստ՝ Մ.Հարությունյանը, ՈՆԱ պատասխանատու՝ Ա.Սուքոյանը և նոր մանկավարժներ՝ Լ.Սահակյանը, Ա.Յավրյանը և Մ.Սարգսյանը։
🧩Հանդիպման ժամանակ ՈՆԱ պատասխանատու՝ Ա.Սուքոյանը մանկավարժներին ծանոթացրեց որակի կառույցի կողմից իրականացվող աշխատանքների և կողմերի միջև համագործակցության ցանկալի հեռանկարներին։