📅Ս/թ. սեպտեմբերի 10-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ ՈԱԱԿ փորձագիտական խմբի առաջին հանդիպումը։

📅Ս/թ. սեպտեմբերի 10-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ ՈԱԱԿ փորձագիտական խմբի առաջին հանդիպումը։
📅Ս/թ. սեպտեմբերի 10-ին Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջում տեղի ունեցավ ՈԱԱԿ փորձագիտական խմբի առաջին հանդիպումը։
✅Առաջին օրը փորձագիտական խումբը հանդիպում ունեցավ Քոլեջի տնօրինական խորհրդի, Քոլեջի տնօրենի, դասախոսական կազմի և շրջանավարտների հետ։
🔍Ընթացքում նաև իրականացվեցին դասալսումներ, ինչպես նաև փորձագիտական խմբի կողմից դիտարկվեց Քոլեջի ռեսուրսները։