📅Ս/Թ հոկտեմբերի 15-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ ամբիոնի հերթական նիստ։

📅Ս/Թ հոկտեմբերի 15-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ ամբիոնի հերթական նիստ։
📅Ս/Թ հոկտեմբերի 15-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «Հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական առարկաների» ամբիոնի հերթական նիստը։
Նիստի ժամանակ քննարկվեցին՝
📌հիմնական կրթության 1-ին կուրսի առարկայական ծրագրերի վերանայման անհրաժեշտության,
📌ուսումնական գործընթացի անհրաժեշտ փաստաթղթերի հաստատման,
📌համապատասխան հանձնաժողովի կողմից արվող դասալսումների և փոխադարձ դասալսումների մասին օրակարգային հարցերը։
👩‍💼Ամբիոնի վարիչ՝ Լուսինե Սահակյանը ներկաներին ներկայացրեց «Առարկայական ծրագրերի» նոր ձևաչափը, որը փոխկապակցված էր հանրակրթական առարկայական ծրագրերի հետ📑։
Քոլեջի փոխտնօրեն՝ Վարուժան Գասպարյանը օրակարգային իր ելույթում ներկայացրեց դասալսումների ընթացքում վերհանված խնդիրները, որոնք արձանագրվել են դասալսումներ իրականացնող հանձնաժողովի կողմից։ Նա նշեց, որ դասալսումները կիրականացվեն մյուս կիսամյակում ևս, և վերհանված խնդիրների մասին հաղորդում կտրամադրվի համապատասխան ամբիոններում։