💬Սպասարկման կազմակերպում բաժնի 1-ին կուրսում դասի թեման էր՝ «Առաջարկի վրա ազդող ոչ գնային գործոնները»։

💬Սպասարկման կազմակերպում բաժնի 1-ին կուրսում դասի թեման էր՝ «Առաջարկի վրա ազդող ոչ գնային գործոնները»։
💬Սպասարկման կազմակերպում մասնագիտության 1-ին կուրսում դասի թեման էր՝ «Առաջարկի վրա ազդող ոչ գնային գործոնները»։
🎞️Դասի ընթացքում ուսանողները ամփոփեցին նաև նախորդ դասի թեման, և դասախոս՝ Լուսինե Սահակյանի օգնությամբ կարողացան ապահովել կապը նախորդ դասի հետ։ Երկու թեմաների վերաբերյալ դիտեցին տեսանյութ, որի արդյունքում ամրապնդեցին ստացած գիտելիքները։