💬Ուսանողների շահերի պաշտպանում, կրթական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, նոր ծրագրերի մասնակցություն։

💬Ուսանողների շահերի պաշտպանում, կրթական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, նոր ծրագրերի մասնակցություն։
💬Ուսանողների շահերի պաշտպանում, կրթական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, նոր ծրագրերի հայտնաբերում և մասնակցություն։
📌Այս և այլ նմանատիպ թեմաների մասին Քոլեջի նոր ուսանողական խորհրդի կազմը քննարկեց Քոլեջի փոխտնօրեն՝ Վարուժան Գասպարյանի հետ։ Քննարկման ժամանակ ուսանողները ներկայացրեցին իրենց առաջիկա ծրագրերը, որոնք Քոլեջի փոխտնօրենի կողմից ստացան դրական արձագանք։