💡ՎԲՀՔ-ի թիմը գիտի՝ ինչ է պետք ուսանողների կարողությունները զարգացնելու համար։

💡ՎԲՀՔ-ի թիմը գիտի՝ ինչ է պետք ուսանողների կարողությունները զարգացնելու համար։
💡ՎԲՀՔ-ի թիմը գիտի՝ ինչ է պետք ուսանողների կարողությունները զարգացնելու համար։ Քոլեջի հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 1-ին կուրսի ուսանողները կատարեցին
գործնական աշխատանք Microsoft Word տեքսային խմբագրիչում։ Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները խորացված ուսումնասիրում են ծրագրի յուրաքանչյուր գործիք և հմտորեն կատարում գործնական աշխատանքներ։