💅Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանող՝ Անուշը արդեն ինքնուրույն կարողանում է եղունգ խնամել։

💅Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանող՝ Անուշը արդեն ինքնուրույն կարողանում է եղունգ խնամել։
🧩Մինչ դուք մտածում եք ինչ նոր մասնագիտություն ձեռքբերել, կամ ձեր մասնագիտական հմտություններ զարգացնելու մասին, մեր «Բուժական կոսմետոլոգիա» բաժնի առաջին կուրսի ուսանող՝ Անուշը արդեն ինքնուրույն կարողանում է 💅եղունգ խնամել։