👩🏻‍🎓Ս/թ. հունիսի 23-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «Դեղագործություն» բաժնի ավարտական կուրսի պետական քննության առաջին փուլը։

👩🏻‍🎓Ս/թ. հունիսի 23-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «Դեղագործություն» բաժնի ավարտական կուրսի պետական քննության առաջին փուլը։
👩🏻‍🎓Ս/թ. հունիսի 23-ին ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ «Դեղագործություն» մասնագիտության ավարտական կուրսի պետական ավարտական քննության առաջին փուլը։ Այս փուլում ուսանողները լրացրեցին քննական հարցաշար՝
🔸Դեղաձևերի տեխնոլոգիա
🔸Դեղագործության կազմակերպում և էկոնոմիկա
🔸Ֆարմակոգնոզիա առարկաներից։