👩‍🔬Քոլեջի «Դեղագործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները ավարտեցին իրենց պրակտիկ պարապմունքները։

👩‍🔬Քոլեջի «Դեղագործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները ավարտեցին իրենց պրակտիկ պարապմունքները։
👩‍🔬Քոլեջի «Դեղագործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները ավարտեցին իրենց պրակտիկան Գևորգ Գապոյան ԱՁ դեղատանը։
Շնորհակալ ենք մեր նոր գործընկերոջը ուսանելի պրակտիկա անցկացնելու համար 🤝