👩‍⚕️👨‍⚕️Քոլեջի ուսանողները Գեղարքունիքի կայազորային հոսպիտալում

👩‍⚕️👨‍⚕️Քոլեջի ուսանողները Գեղարքունիքի կայազորային հոսպիտալում

#ՎԲՀՔ #MHCV #քույրականգործ

🔸Քոլեջի «Քույրական գործ» բաժնի ուսանողները Գեղարքունիքի կայազորային հոսպիտալում մասնագիտական դասընթացի ժամանակ։