👩‍⚕️Քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության 3/4-րդ կուրսի ուսանողները պրակտիկայի ժամանակ Վարդենիս ԲԿ-ում:

👩‍⚕️Քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության 3/4-րդ կուրսի ուսանողները պրակտիկայի ժամանակ Վարդենիս ԲԿ-ում:
👩‍⚕️Քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության ուսանողների աշխատանքի առանձնահատկությունները և մեծագույն պատասխանատվությունը մարդկանց կյանքի և առողջության գործում պահանջ են ստեղծում նրանց պարտադիր շարունակական կրթության, այն է՝ ուսումնառության ողջ ընթացքում հմտությունների, ունակությունների և գիտելիքների ձեռքբերման։