👥ՎԲՀՔ-ի փոխտնօրեն՝ Վ.Գասպարյանը և ՈՆԱ պատասխանատու՝ Ա.Սուքոյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցան քոլեջի ՈւԽ կազմի հետ։

👥ՎԲՀՔ-ի փոխտնօրեն՝ Վ.Գասպարյանը և ՈՆԱ պատասխանատու՝ Ա.Սուքոյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցան քոլեջի ՈւԽ կազմի հետ։
👥ՎԲՀ քոլեջի փոխտնօրեն՝ Վ.Գասպարյանը և ՈՆԱ պատասխանատու՝ Ա.Սուքոյանը աշխատանքային հանդիպում ունեցան քոլեջի ՈւԽ կազմի հետ։
📈Հանդիպմանը քննարկվել են՝ ուսանողական խորհրդի առաջիկա ծրագրերի, ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համագործակցությանն ուղղված հարցեր։
✅ՈւԽ իր օրակարգային ելույթում ներկայացրեց իրենց կողմից կատարված հարցումների և SWOT վերլուծությունների մասին, որոնք միտված են եղել ուսանողների և մանկավարժների շրջանում կրթության որակի բարելավմանը, որը թղթային տարբերակով ներկայացվեց քոլեջի ուսումնական մաս։