👥Ս/Թ օգոստոսի 27-ից ՎԲՀՔ-ում մեկնարկեց «Մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման» աշխատանքները։

👥Ս/Թ օգոստոսի 27-ից ՎԲՀՔ-ում մեկնարկեց «Մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման» աշխատանքները։
👥Ս/Թ օգոստոսի 27-ից Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջում մեկնարկեց «Մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման» աշխատանքները։
📝Հանձնաժողովի կողմից դասալսումներ իրականացվեցին հետևյալ առարկաների/մոդուլների շրջանակներում՝
🔸Մասնավոր դեղաբանություն(դասախոս՝ Ն.Ավետիսյան)։
🔸Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ(դասախոս՝ Ա.Յավրյան)։
🔸 Օտար լեզու(դասախոս՝ Ա.Սաֆարյան)։
🔸Մարդու անատոմիա ֆիզիոլոգիա՝ պաթոլոգիայի հիմունքներով(դասախոս՝ Հ.Գասպարյան)։
🔸Պատմություն(դասախոս՝ Մ.Ավետիսյան)։
Մանրամասն նկարներում👇։