👥Ներքին իրավանորմատիվային փաստաթղթերի վերանայման աշխատանքային խումբը սկսել է իր աշխատանքները

👥Ներքին իրավանորմատիվային փաստաթղթերի վերանայման աշխատանքային խումբը սկսել է իր աշխատանքները
👥Ներքին իրավանորմատիվային փաստաթղթերի վերանայման աշխատանքային խումբը սկսել է իր աշխատանքները։
📑Քոլեջում գործող փաստաթղթերի վերանայման համար Ս/Թ նոյեմբեր ամսին ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որը իր գործունեության շրջանակներում իրականացնելու է Քոլեջում գործող բոլոր փաստաթղթերի վերանայման և նորերի մշակման աշխատանքներ։