🐟Դեղագործություն բաժնի 1-ին կուրսում այս անգամ դասի թեման էր՝ «Սևանա լճի էկոլոգա-բնապահպանական բնութագիրը»

🐟Դեղագործություն բաժնի 1-ին կուրսում այս անգամ դասի թեման էր՝ «Սևանա լճի էկոլոգա-բնապահպանական բնութագիրը»
🐟🪸Դեղագործություն մասնագիտության 1-ին կուրսում այս անգամ դասի թեման էր՝ «Սևանա լճի էկոլոգա-բնապահպանական բնութագիրը»։
Նպատակն էր՝ Սևանա լճի, որպես ազգային և տարածաշրջանային նշանակության քաղցրահամ ջրավազանի պահպանումը, էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնումը և Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բուսական ու կենդանական աշխարհի ուսումնասիրումը, բնականոն զարգացման և կայուն օգտագործման ապահովումը:
Դասը վարեց դասախոս՝ Լուսինե Բուդոյանը👩‍💼։