🌿🍂Դեղագործություն 1-ին կուրսում «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայից կատարվեց գործնական աշխատանք

🌿🍂Դեղագործություն 1-ին կուրսում «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայից կատարվեց գործնական աշխատանք
🌿🍂Դեղագործություն 1-ին կուրսում «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում կատարվեց գործնական աշխատանք, որի նպատակն էր ուսանողներին ծանոթացնել բուսական հերբարիումների պատրաստմանը, տարբեր բույսերի ձևաբանական նկարագրերի օրինակներով։
👩‍🏫Դասը վարում էր՝ Հայկանուշ Գասպարյանը։