🌾🪴«Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարել էր տնային առաջադրանք:

🌾🪴«Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարել էր տնային առաջադրանք:

🌾🪴Դեղագործություն 1-ին կուրսում Հայկանուշ Գասպարյանը «Բուսաբանության հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարել էր տնային առաջադրանք, որի նպատակն էր ուսումնասիրել միաշաքիլ բույսերի սերմերի կառուցվածքը, կոնկրետ ցորենի հատիկի օրինակով և երկշաքիլ բույսերի սերմերի կառուցվածքը լոբու սերմի օրինակով։