🌱🍠🫖Գործնական աշխատանք «Դեղագործություն» մասնագիտության ուսանողների կողմից։

🌱🍠🫖Գործնական աշխատանք «Դեղագործություն» մասնագիտության ուսանողների կողմից։
🌱🍠🫖Գործնական աշխատանք «Դեղագործություն» մասնագիտության ուսանողների կողմից։
Ֆարմակագնոզիա առարկայի շրջանակներում ուսանողները դեղաձևեր պատրաստեցին ջրաթուրմերի և ոգեթուրմերի տեսքով։ Ջրաթուրմը սովորական նանայից իսկ ոգեթուրմը լոշտակի արմատից։