🌱Դեպի ներառական կրթություն

🌱Դեպի ներառական կրթություն
🌱Դեպի ներառական կրթություն։
Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել իրազեկվածությունը Աուտիզմի և զարգացման այլ խանգարումների վերաբերյալ՝ դրանով նպաստել այս ախտորոշումն ունեցող աշակերտների և ուսանողների հաջող ներառման կրթական հաստատություններում։
Ծրագրիրն իրականացվում է Աուտիզմի ազգային հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։
Միացման հղումը՝