✏️Քոլեջում ակտիվ ընթանում են քննական օրերը !

✏️Քոլեջում ակտիվ ընթանում են քննական օրերը !
✏️Քոլեջում ակտիվ ընթանում են քննական օրերը։
Այս անգամ մեր ուսանողները իրենց գիտելիքներն էին փորձում թերապիա առարկայի շրջանակներում, որը զուգորդվում էր նաև իրավիճակային խնդիրների լուծմամբ🚨։
Քննությունը անցկացնում էր բժիշկ՝ Մհեր Մալունցը։