⚠️Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ յուրաքանչյուրս պետք է իմանա զենքի վարման մասին տարրական գիտելիքներ։

⚠️Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ յուրաքանչյուրս պետք է իմանա զենքի վարման մասին տարրական գիտելիքներ։
⚠️Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ յուրաքանչյուրս պետք է իմանա զենքի վարման մասին տարրական գիտելիքներ։
🎯Քոլեջի հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 1-ին կուրսի ուսանողները զինղեկ՝ Մ.Սահակյանի մասնակցությամբ և ցուցումներով 🪖ՆԶՊ առարկայի շրջանակներում իրականացրեցին գործնական պարապմունք «Հրաձգության վարման և նշանառության մարզման» կանոնների մասին թեմայով։ Թեմայում ներառված էին հետևյալ տարրերը՝
🔸Կրակելու համար անհրաժեշտ դիրքը։
🔸Նշանառության տարրերը։
🔸Ձգանի սեղմումը։
🔸Վարժությունների միջոցով հասնել կրակային պատրաստության նորմացույցների կատարմանը։