⚙️Քոլեջի ուսանողները այս կիսամյակում ունեցան սահմանված ժամկետից ավելի մեծ քանակով պրակտիկ պարապմունքներ:

⚙️Քոլեջի ուսանողները այս կիսամյակում ունեցան սահմանված ժամկետից ավելի մեծ քանակով պրակտիկ պարապմունքներ:
🩺💊💉Բժշկական մասնագիտությունները հնարավոր չէ պատկերացնել առանց գործնական աշխատանքների, հատկապես երբ այն սովորեցնում են ոլորտի լավագույն մասնագետները։
Քոլեջի ուսանողները այս կիսամյակում ունեցան սահմանված ժամկետից ավելի մեծ քանակով պրակտիկ պարապմունքներ⤵️
⚙️Ծրագրի ֆինանսավորումը իրականացվել է մի շարք բարերարների կողմից և կրելու է շարունակական բնույթ։