⚙️«Մարքեթինգային հմտություններ» առարկայի շրջանակում հետազոտական աշխատանք Հայկանուշի կողմից։

⚙️«Մարքեթինգային հմտություններ» առարկայի շրջանակում հետազոտական աշխատանք Հայկանուշի կողմից։
⚙️«Մարքեթինգային հմտություններ» առարկայի շրջանակում դասախոս՝ Լուսինե Սահակյանը բազմիցս է ուսանողներին հանձնարարում հետազոտական աշխատանքներ։
📈Այս անգամ հերթը՝ Հայկանուշինն էր, ում հանձնարարվել էր ուսումնասիրել հաջողության հասած որևէ հաջողակ բիզնեսի օրինակ, ուսումնասիրել հաջողության պատմությունը, կազմել համապատասխան եզրակացություն դրա վերաբերյալ։
🍏Հետազոտության թեմա էր ընտրվել՝ «Apple» ընկերությունը։