⚙️Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ ըստ հաստատված մոդուլների Վարդենիս ԲԿ-ում։

⚙️Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ ըստ հաստատված մոդուլների Վարդենիս ԲԿ-ում։
⚙️Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ ըստ հաստատված մոդուլների Վարդենիս ԲԿ-ում🏥։ Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ավելի մոտ լինել իրենց մասնագիտությանը։