Օրգանական քիմիա

Օրգանական քիմիա

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Օրգանական քիմիա մաս 1 Կարդալ

Օրգանական քիմիա, հետերոցիկլիկ միացություններ Կարդալ