Քոլեջի զինղեկ՝ Մ.Սահակյանը ուսանողներին սովորեցրեց ինչպես պահպանել անվտանգության կանոնները ⚠️զենքից օգտվելու ժամանակ:

Քոլեջի զինղեկ՝ Մ.Սահակյանը ուսանողներին սովորեցրեց ինչպես պահպանել անվտանգության կանոնները ⚠️զենքից օգտվելու ժամանակ:
✅Կարևորելով ռազմական ինքնապատրաստվածության դերը տարածաշրջանում⚠️, քոլեջի զինղեկ՝ Մ.Սահակյանը ուսանողներին սովորեցրեց ինչպես պահպանել անվտանգության կանոնները զենքից օգտվելու ժամանակ, նաև ուսանողները սովորեցին զենքի ոչ լրիվ քանդելու կարգին։