Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները կատարեցին լաբարատոր աշխատանք «Լուծույթների պատրաստում» դասից։

Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները կատարեցին լաբարատոր աշխատանք «Լուծույթների պատրաստում» դասից։
💊Ս/թ. հոկտեմբերի 28-ին քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները կատարեցին լաբարատոր աշխատանք «Լուծույթների պատրաստում» դասից։ Ուսանողները դեղագործ Նվարդ Ավետիսյանի գլխավորությամբ պատրաստեցին՝
🧪 սպիրտային լուծույթներ
🧪հեշտ լուծվող նյութերով լուծույթներ
🧪դժվար լուծվող նյութերով լուծույթներ։