Քոլեջի Դեղագործություն բաժնի 2-րդ կուրսի պրակտիկ պարապմունքները՝ Գևորգ Գապոյան ԱՁ դեղատանը։

Քոլեջի Դեղագործություն բաժնի 2-րդ կուրսի պրակտիկ պարապմունքները՝ Գևորգ Գապոյան ԱՁ դեղատանը։
👋Արի միասին դիտենք մեր Դեղագործություն բաժնի 2-րդ կուրսի պրակտիկ պարապմունքների ընթացքը՝ Գևորգ Գապոյան ԱՁ դեղատանը։