Քոլեջի «Բուժական կոսմետոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները պրակտիկայի ժամանակ 💜 Beauty Studio էսթետ բժշկական կենտրոնում։

Քոլեջի «Բուժական կոսմետոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները  պրակտիկայի ժամանակ 💜 Beauty Studio էսթետ բժշկական կենտրոնում։
🪄ՎԲՀՔ-ը կարևորելով կիրառական հմտությունների ձեռքբերումը և ամրապնդումը ուսումնական գործընթացում, մշտապես ապահովում է իր ուսանողներին պրակտիկ դասընթացներով։
Այս անգամ քոլեջի «Բուժական կոսմետոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները անցկացնում են իրենց պրակտիկան 💜 Beauty Studio էսթետ բժշկական կենտրոնում։