Վիրաբուժական հիվանդություններ

Վիրաբուժական հիվանդություններ

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Աբդոմինալ վիրաբուժություն Կարդալ

Վիրաբուժություն (2-րդ հատոր) Կարդալ

Վիրաբուժություն (3-րդ հատոր) Կարդալ

Վիրաբուժություն, 1-ին մաս, Ափոյան Վ․Թ․ Կարդալ

Վիրաբուժություն, 2-րդ մաս, Ափոյան Վ․Թ․ Կարդալ