Պետական որակավորման քննություն «Քույրական գործ» մասնագիտությունից !

Պետական որակավորման քննություն «Քույրական գործ» մասնագիտությունից !
✅ՎԲՀՔ-ում տեղի ունեցավ պետական որակավորման քննություն «Քույրական գործ» մասնագիտությունից։
Ուսանողները բացի տեսական գիտելիքներից նաև հնարավորություն ունեցան այն ցույց տալու գործնականում։