ՎԲՀՔ-ում այսուհետ կդասավանդվի ձեռներեցություն առարկան !

ՎԲՀՔ-ում այսուհետ կդասավանդվի ձեռներեցություն առարկան !
Նոր կրթական ծրագիր ՎԲՀՔ-ում 👇
ՎԲՀՔ-ում այսուհետ կդասավանդվի ձեռներեցություն առարկան 👨‍💼
Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործնական
հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները 💹
Ամեն բան և լավագույնը մեր ուսանողների համար 🤗
Սիրով՝ ՎԲՀՔ 🌐